Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

"CentralPark" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Ναταλίας από την τάξη μας...