Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Επανάληψη στα κεφάλαια 12 - 17 της ενότητας "Το φυσικό περιβάλλον" (Γεωγραφία)...

Ολοκληρώνοντας την ενότητα "Το φυσικό περιβάλλον" πάμε και για ένα καλό φρεσκάρισμα όσων μάθαμε στα κεφάλαια 12 - 17.

Δες ξανά και παίξε με τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε σε προηγούμενες αναρτήσεις (από τις πιο πρόσφατες μέχρι τις παλιότερες)...

1. Παιχνίδι για πολλά ρίχτερ.

2. Παζλ με τις λιθοσφαιρικές πλάκες.

3. Το εσωτερικό της Γης.

4. Διαδραστική εξάσκηση στις μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου.

5. Διαδραστική εξάσκηση στα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου.

6. Τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου.

7. Μεγάλα βουνά και πεδιάδες του κόσμου.

8. Διαδραστική εξάσκηση στα μεγάλα βουνά και στις οροσειρές του κόσμου.

9. Διαδραστική εξάσκηση στις μεγάλες πεδιάδες του κόσμου.

10. Διαδραστική εξάσκηση στο υποθαλάσσιο ανάγλυφο της Γης.

11. Η γέννηση των ηπείρων.