Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Μερικές από τις μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου...