Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Οι Λιθοσφαιρικές Πλάκες της Γης...

Από την πίεση που ασκείται από τον μανδύα, οι λιθοσφαιρικές πλάκες μετακινούνται. Οι βασικές κινήσεις είναι τριών ειδών:

α. Αποκλίνουν, δηλαδή απομακρύνονται η μια από την άλλη.
β. Συγκλίνουν, δηλαδή η μία πλησιάζει την άλλη (και συνήθως εισχωρεί η μία κάτω από την άλλη)
γ. Ολισθαίνουν, δηλαδή κινούνται παράλληλα.

           
          

Δείτε το σε μερικές εφαρμογές...

         

(κλικ στις εικόνες για μετάβαση στις εφαρμογές)
Αναδημοσιεύσεις από:
"ΠΟΔήΛΑΤΟ" (animation εικόνες)
"Η τάξη μας" (Οι λιθοσφαιρικές πλάκες)
Ψηφιακό Σχολείο (Τεκτονικοί σεισμοί)