Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

"Μύθοι" (μαθητική παρουσίαση)...

Η εργασία της Πατρίτσιας από την τάξη μας, για μύθους Χριστουγεννιάτικους και μη...