Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Hornero, το πουλί αρχιτέκτονας...

Η Σαββίνα από την τάξη μας βρήκε και διασκεύασε μια παρουσίαση για το Hornero, ένα πουλί πραγματικό αρχιτέκτονα...