Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

"Τα γηραιότερα δέντρα" (μαθητική παρουσίαση)...

Η εργασία της Σαββίνας από την τάξη μας...