Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

"Ο Άγιος Σπυρίδωνας της Κέρκυρας", α' μέρος (μαθητική παρουσίαση)...

Η εργασία της Σαββίνας από την τάξη μας, για τον πολιούχο Άγιο της Κέρκυρας...Μπορείτε να επισκεφτείτε από τον ...υπολογιστή σας το ναό του Αγίου: