Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

"Η Φιλική Εταιρεία" (μαθητική παρουσίαση)...

Η εργασία της Μαρίσας από την τάξη μας, για το μάθημα της Ιστορίας...