Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

"28η Οκτωβρίου"...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940...