Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

"Η ζωή του Νεύτωνα"...

Η εργασία για τα Μαθηματικά της Μαρίσας και της Σαββίνας από την τάξη μας...