Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

"Ραφαήλ"...

Η εργασία της Ναταλίας από την τάξη μας για την εργασία 7 του βιβλίου εργασιών της Ιστορίας (Α' Ενότητα)...