Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

"Ο πλανήτης Δίας"...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας...