Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Γελοιογραφίες του '40...