Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

"Μαθηματικοί και Φιλόσοφοι: Β. Πασκάλ - Κοπέρνικος"...

Το δεύτερο μέρος της εργασίας για τα Μαθηματικά της Μαρίνας από την τάξη μας...