Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Εξάσκηση στο Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη...

Στην εφαρμογή που ακολουθεί μπορείς να κάνεις εξάσκηση στο Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (Greatest Common Factor, στα αγγλικά).

Η δραστηριότητα είναι διπλή:
Από τη μια, μεταφέρεις σε κάθε ομάδα αριθμών τον αντίστοιχο Μ.Κ.Δ. τους.
Από την άλλη κάνεις το αντίστροφο: μεταφέρεις σε κάθε Μ.Κ.Δ. την αντίστοιχη ομάδα αριθμών.

Για να μεταφερθείς από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, πάτησε το κόκκινο πλήκτρο (Swap cards) στην αρχική οθόνη (Main)...

(κλικ στην εικόνα για να μεταβείς στη δραστηριότητα)

πηγή: