Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

"Μαθηματικοί και Φιλόσοφοι: Α. Καρτέσιος - Νεύτωνας"...

Το πρώτο μέρος της εργασίας για τα Μαθηματικά της Μαρίνας από την τάξη μας...