Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

"Μαθηματικοί και Φιλόσοφοι: Γ. Λαπλάς - Διόφαντος"...

Το τρίτο μέρος της εργασίας για τα Μαθηματικά της Μαρίνας από την τάξη μας...