Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

"Pierre-Simon Laplace" (μέρος α')...

Η εργασία για τα Μαθηματικά της Εύας και της Αλεξάνδρας από την τάξη μας...