Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Αναγκαστικές περικοπές στο blog...

Τρίτο και δυστυχώς τελευταίο weekend για το blog μας!

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό και τις προσπάθειες για ένα ...άλλο blog κάθε Σαββατοκύριακο, με θεματολογία και εμφάνιση διαφορετική και έξω από μαθήματα και σχολικές εργασίες, οι απαιτήσεις της Στ' τάξης οδηγούν αναπόφευκτα στην ακύρωση του σχεδίου αυτού και όχι μόνο!

Φαίνεται ότι εκείνοι που σχεδίασαν την ποσότητα και την ποιότητα της ύλης κάποιων διδακτικών πακέτων της Στ' τάξης δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους σε ποιους απευθύνονται. Έτσι, ο χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη των διδακτικών θεμάτων μέσα στην τάξη και έξω από αυτή υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και από τον δάσκαλο και από τους μαθητές.

Βασική αρχή είναι ότι σε πρώτη προτεραιότητα έρχονται οι μαθητές της τάξης (αλλά και ο δάσκαλος), οι ανάγκες τους και η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενασχόληση με τα μαθήματα μέσα στην τάξη. Δεύτερη σε προτεραιότητα έρχεται η παραγωγή διδακτικού υλικού (ηλεκτρονικού και έντυπου). Το blog και οι σχετικές με τα μαθήματα αναρτήσεις ακολουθούν στην τρίτη θέση και μόνο για τον χρόνο που μπορεί πλέον να διατεθεί (όταν θα μπορεί)!

Έτσι οδηγούμαστε αναγκαστικά στο κλείσιμο του Weekend αλλά και στον περιορισμό των αναρτήσεων, ώστε να χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος χρόνος για τις πρώτες δύο προτεραιότητες.

Οι εργασίες των μαθητών θα συνεχίσουν φυσικά να δημοσιεύονται, δίχως ξεχωριστή ενότητα, οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας!