Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

"Ωκεανοί και Θάλασσες"...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας...